Udaipur

Udaipur
Udaipur, grad u sjeverozap. Indiji, na J sav. države Rājasthān; 422 784 st. Leži na juž. padinama gorja Arāvali (753 m n.m.), uz jezero Pichola. Industr. središte; kem. i tekst. ind., proizvodnja azbesta. Prerada metala i bjelokosti. Trg. središte poljoprivr. okolice (šećerna trska, sijerak i kukuruz). Nedaleko od grada rudna ležišta olova, željeza i cinka. Okružen zidinama. Brojni hramovi i palače (Maharadžina iz XVI. st. i dr.). Muzej. Sveučilište (osn. 1962). Značajniji razvoj od XVI. st., kada postaje gl. grad kralj. države Udaipur (1568).