Ugarska

Ugarska, pov. naziv za višenac. državu nastalu pod dinastijom Arpadovića na području Panonske nizine. Hrvatska je u drž. zajednicu s U. stupila 1102. na osnovi personalne unije. Od 1527. Ug. Kraljevstvo ulazi u sastav Austr. Carstva pod vladarskom kućom Habsburgovaca, u sastavu kojega ostaje do raspada Austro-Ugarske Monarhije 1918. Nakon I. svj. rata Trianonskim mirovnim ugovorom (1920) na jednom dijelu U. uspostavljena je nac. država Mađara (→ Mađarska).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: