uprava

uprava, grana drž. djelatnosti koja se bavi neposrednim izvršavanjem zakona i drugih propisa; sastoji se u donošenju upr. akata i obavljanju stručnih poslova. U organizacijskom smislu, skup drž. i javnih tijela i drugih organizacija koje vrše javne ovlasti i donose upr. akte radi neposrednoga izvršenja zakona i drugih propisa, obavljaju stručne poslove i materijalno-tehn. radnje.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: