ad valorem

ad valorem (latinski), prema vrijednosti. Porezi ili carine ad valorem određuju se kao postotak cijene dobra, za razliku od specifičnih poreza ili carina koji se određuju u fiksnom iznosu po jedinici dobra. Nameti ad valorem općenito se smatraju pravednijima jer manje terete siromašne kupce jeftinijih dobara, a više bogatije kupce skupljih dobara. K tomu se realni prinos od takvih nameta ne smanjuje inflacijom.