uran

uran (lat. uranium), znak U, kem. element s rednim brojem 92 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 238,03; radioaktivni teški metal visokog tališta (1132 °C) i vrelišta (3818 °C). Vrlo postojan prema zraku, kiselinama i lužinama. Otkrio ga je M. H. Klaproth (1789). Među mnogobrojnim uranovim rudama najvažniji je uraninit. Dobiva se obrađivanjem koncentrirane rude u nitratnoj kiselini, žarenjem nastalog nitrata do oksida i redukcijom s aluminijem. Svih 14 izotopa je radioaktivno. Povezan je s razvojem nuklearne kemije, proučavanjem radioaktivnosti i dobivanjem nuklearne energije. Upotrebljava se kao gl. nuklearno gorivo. Za dobivanje nuklearne energije najvažniji su izotopi 238, 235 i 233.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: