Adam

Adam, obitelj njemačkih slikara iz Bavarske. Albrecht (Nördlingen, 16. IV. 1786 – München, 28. VIII. 1862), slikar ratnih prizora i portreta vladara. Franz (Milano, 4. V. 1815 – München, 30. IX. 1886) slikao je kompozicije s prizorima bitaka, portrete odličnika na konjima, jahače i prizore sa sajmova. Eugen (München, 22. I. 1817 – München, 4. VI. 1880) nastavlja tradiciju slikanja ratnih motiva (Opsada Pariza), a radio je i kompozicije sa žanr-prizorima iz Hrvatske i Mađarske.