Adam, Adolphe-Charles

Adolphe-Charles Adam
Adam, Adolphe-Charles, francuski skladatelj, glazbeni pedagog i kritičar (Pariz, 24. VII. 1803 – Pariz, 3. V. 1856). Profesor klavira na Konzervatoriju u Parizu. Međunarodni ugled stekao operama (od njih 70 najpoznatije su Poštar iz Lonjumeaua; Da sam kralj!, Falstaff) i baletima (Giselle; Gusar). Skladao i crkvena i djela za klavir.