Užgorod

Užgorod
Užgorod (mađ. Ungvár, slovač. Užhorod), grad u jugozap. Ukrajini, adm. središte Zakarpatske oblasti; 117 878 st. Leži na r. Užon, podno jugozap. padine Ist. Karpata, 4 km i od granice sa Slovačkom. Prehr., drvna i kovinska ind.; proizv. alata, namještaja. Muzej. Grad. vijećnica (1810). Barokni dvorac (XVIII. st.). Sveučilište (osn. 1945). Zračna luka. Prvi se put spominje 903. Pod austro-ug. vlašću od 1860-ih. Od 1919. do 1938. dio Čehoslovačke (gl. grad Karpatske Rutenije), te ponovno 1945. U posjedu Mađarske od 1938. Dio Ukrajine (SSSR-a) od 1945.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: