Vaasa

Vaasa
Vaasa (šved. Vasa, do 1917. Nikolainkaupunki), grad i morska luka u zap. Finskoj, na obali Botničkoga zaljeva, provincija Ostrobothnia; 57 043 st. Drvna, tekst. (predionice pamuka) i prehr. ind. Proizvodnja sapuna i strojeva. Izvozna luka za drvo. Osnovao ga 1606. šved. kralj Karlo IX. o. 7 km od današnje lokacije. Povlastice dobiva 1611, a prava slobodnog trgovanja 1762. Potpuno uništen u požaru 1852; ponovno izgrađen na današnjoj lokaciji o. 1860. Kratko vrijeme gl. grad Finske, nakon što su Helsinki i juž. Finsku okupirali socijalisti u Finskom ratu za nezavisnost (1918).