Václav I.

Václav I., češ. kralj (? 1205 – ? 23. IX. 1253). Sin Přemysla Otokara I. Vladao samostalno od 1230. Podupirao utjecaje i useljivanje Germana u Češku, što je dovelo do jačanja oporbe domaćih velikaša, ali je istodobno gosp. ojačalo češ. gradove. U vanj. politici težio proširenju na austr. zemlje; 1251. postigao da su austr. staleži izabrali za vojvodu njegova nećaka Přemysla Otokara II. U vrijeme njegove vladavine Mongoli poharali Moravsku (1241).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: