Václav III.

Václav III., češ. i polj. kralj (?, 6. X. 1289 – Olomouc, 4. VIII. 1306). Kao češ. kraljević okrunjen u Stolnom Biogradu za hrv.-ug. kralja pod imenom Ladislav V. (1301–04), ali se u tamošnjim dinastičkim sukobima nije uspio održati te se vratio u Češku, gdje je na češ. prijestolju naslijedio oca (1305). Pripremajući rat protiv Poljaka, umoren u zavjeri. Posljednji odvjetak Přemislovića.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: