Vače

Vače, naselje u Sloveniji s od Litije. Prvi spomen u vrelima 1262. Lokaliteti u blizini naselja značajna su pretpov. nalazišta (Apno, Zgornja i Spodnja Krona, Ravne njive, Vodice i dr.). Nalazi potječu ugl. iz starijega željeznog doba (od o. ←800. do o. ←300). Uz brojne primjere nakita, oružja i keramike, izdvajaju se bogato dekorirane situle, od kojih se tzv. “vaška situla” ubraja među najljepša djela pretpov. lik. umjetnosti na području jugoist. Europe.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: