vadozna voda

vadozna voda (lat. vadosus vrlo plitak), voda u podzemlju, koja se zadržava u prozračnom pojasu neposredno ispod Zemljine površine do iznad nepropusnoga sloja ispunjavajući šupljine, pukotine i pore, tvoreći povezani vodeni sloj. Nastaje procjeđivanjem padalina kroz tlo i površinske pukotine, a gubi se isparavanjem te transpiracijom kroz biljke. U krškim područjima na površinu izlazi kroz vrela ili iskopavanjem bunara, ali prokapljuje i do podzemnih tekućica (ponornica i podzemnica) te nakupina stajaćih voda. Ima malo otopljenih soli. Sudjeluje u hidrološkom ciklusu (kruženju vode na površini Zemlje).