Adam, Guillaume

Adam, Guillaume (latinski: Guillelmus Adae), nadbiskup Bara (južna Francuska, oko 1270 – Bar, 1341). Dominikanac, od 1324. barski nadbiskup. Napisao Upute za putovanje u Svetu zemlju (1332), u kojima govori negativno o pravoslavlju i srpskoj dinastiji, pozivajući → Filipa VI. da osvoji Srbiju. Pripisuje mu se djelo Opis istočne Europe (1308, objavljeno 1916).