Adam, Henri-Georges

Henri-Georges Adam, mural od mramornih blokova, Lycée de Chantilly
Adam, Henri-Georges, francuski kipar i grafičar (Pariz, 14. I. 1904 – La Clarté, 27. VIII. 1967). U raznim grafičkim tehnikama izvodio složene ritmizirane apstraktne kompozicije; u skulpturama blizak geometrijskoj apstrakciji (memorijalni spomenik u Auschwitzu); izrađivao predloške za tapiserije.