Valla, Lorenzo

Lorenzo Valla
Valla, Lorenzo, tal. humanist (Rim, 1407 – Rim, 1. VIII. 1457). Prof. u Paviji i Rimu, drž. službenik u Napulju i na papinskom dvoru u Rimu. Svojim kritičkim raspravama o jeziku Novog zavjeta te kritikom isprava i legendi u crkv. povijesti preteča kritičke historiografije. U filozofiji, obnavlja epikureizam (O požudi), kritički promatra svećenički i redovnički život (O svećeničkom zvanju). Napisao opsežno djelo O ljepotama latinskog jezika (6 sv.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: