adamantan

adamantan, C10H16, policiklički ugljikovodik, bez boje i mirisa kamfora. Neki njegovi derivati upotrebljavaju se kao lijekovi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: