vanadij

vanadij (lat. vanadium), znak V, kem. element V-B skupine s rednim brojem 23 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 50,94; teška, vrlo tvrda kovina slična čeliku, visokog tališta (1890 °C) i vrelišta (3380 °C). Otkriven 1801, izoliran 1880. Nalazi se u mnogim složenim rudama, poput vanadinita. Prir. v. smjesa je dvaju izotopa V-50 (0,25%) i V-51 (99,75%). Stvara mnoge komplekse s oksidacijskim stanjem od -1 do +5. U čistom stanju dobiva se nakon redukcije vanadijeva pentoksida kalcijem. Upotrebljava se za legiranje čelika i drugih metala. Otporan prema koroziji, netopljiv u hladnoj sumpornoj kiselini. Pripada skupini esencijalnih biometala, dok su neki njegovi spojevi mutageni.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: