Vaud

Vaud, Lausanne
Vaud (njem. Waadt), kanton u jugozap. Švicarskoj; 3212 km2, 650 153 st. Na JI obuhvaća dio Bernskih Alpa, na Z dio Jure i Švic. visoravni. Gl. i najveći grad Lausanne. Vinogradarstvo; najveći proizvođač vina u Švicarskoj (os. bijelog). Uzgoj pšenice, šećerne repe, duhana i voća. Stočarstvo (pašnjaci). Proizvodnja cigara, satova. Prehr. ind. (čokolada i keksi). Turizam: lječilišni (okolica Yverdona), skijališta, ljetovališta na obali Ženevskoga jezera (Montreux, Vevey i Lausanne). Većinom franc. govorno područje. Tragovi naseljenosti iz pretpov. doba. Pod vlašću Kelta. Osvojili ga Rimljani ←58. i osnovali nekoliko gradova (Viviscus, Lausonium i dr.). U posjedu Franačke. Od 1536. pod vlašću Berna. Nezavisnost stječe 1798. kao Lemanska Republika. Od 1803. dio Švicarske Konfederacije.