Velika arteška zavala

Velika arteška zavala (engl. Great Artesian Basin, također Great Australian Basin), jedno od najvećih područja s arteškom vodom u svijetu, u unutrašnjosti Australije; o. 1 750 000 km2 (o. 1/5 Australije). Pruža se od obale zaljeva Carpentaria na S do sr. toka r. Darling na J. Gl. vodonosne slojeve tvore mezozojski pješčenjaci. Voda se iskorištava za industr. proizvodnju i natapanje. Podzemna se voda dopunjuje padalinskom vodom sa zap. padina Velikoga razvodnoga gorja.