Veliki kanal

Veliki kanal (Pinyin Da Yunhe, prema W.-G. Ta Yün-Ho, prije Carski kanal), plovni kanal u ist. Kini, povezuje provinciju Zhejiang s gradovima Hangzhouom (na J) i Pekingom (na S), dug 1747 km u smjeru S–J (najduži kanal na svijetu), širok 10–250 km. Najstariji dio kanala (Shan-yang kanal) sagrađen je u ←IV. i ←V. st. između Yangtzea i Huang Hea (Žuta rijeka) te grada Huai’ana (provincija Jiangsu); u novije se vrijeme taj dio naziva Juž. Veliki kanal (Nan Yunhe). Kanalom se danas prevoze žitarice, ugljen, drvo i pamuk. Obnovljen je 607, sagrađeni su novi dijelovi kanala i u upotrebi je još i danas iako je prvotno značenje izgubio razvojem pom. prometa i željeznice (nakon 1850). Tijekom XIII. st. kanal je produžen s od Pekinga. Kina ga je modernizirala u razdoblju 1958–64.