Ventura, Lino

Lino Ventura
Ventura, Lino (punim imenom i prezimenom Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura), francuski filmski glumac talijanskoga podrijetla (Parma, 14. VII. 1919 – Saint-Cloud, 22. X. 1987). Snažne fizičke konstitucije (u mladosti bio istaknuti hrvač, nastupao pod majčinim prezimenom Borrini) i markantan, predodređen za glumu u tipu čovjeka od akcije, i to uglavnom u dva ekstrema – policajcu i kriminalcu. Ističu se psihotične uloge u filmovima koji podsjećaju na francuski poetski realizam i američki film noire, na primjer Vreli asfalt (1959), Drugi dah (1966), Posljednja adresa (1969), te psihološki složeni likovi u trima talijanskim filmovima: Izuzetni leševi (1976) – uloga državnoga tužioca, Ne puštaj s očiju (1981) – uloga policijskog istražitelja, i Sto dana u Palermu (1984) – uloga generala.