Vergilije Maron, Publije

Publije Vergilije Maron
Vergilije Maron, Publije (lat. Publius Vergilius Maro), rim. pjesnik Augustova doba (Andes, kraj Mantove, ←15. X. 70 – Brindisi, ←21. IX. 19). S Horacijem, Propercijem i dr. pripadao Mecenatovu knjiž. krugu. Napisao 10 pastirskih pjesama nazvanih Bukolike ili Ekloge. Mecenatu je posvetio didaktički ep Georgike u 4 knjige (poljodjelstvo, voćarstvo, stočarstvo i pčelarstvo), svoje umj. najdotjeranije djelo. Najveću mu je slavu pribavio junački ep Eneida u 12 knjiga o Trojanskom ratu. U sr. vijeku postao legendarnom ličnošću, prorokom, os. zbog IV. ekloge, koja je smatrana mesijanskom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: