viktimologija

viktimologija (lat.; grč.), žrtvoslovlje, znanost o žrtvi (zločina, ali i drugih katastrofa, ratova ili prir. nepogoda). U pravu, teorijska disciplina koja istražuje pojavne oblike, uzroke i načine izbjegavanja stradanja ljudi. Prva istraživanja bavila su se tipologijama žrtava, ulogom i rizikom žrtve. Pomaže u prevenciji stradanja ljudi, a u nekim zemljama uvode se posebne klinike za žrtve nasilja, za prava žrtve i za prav. pomoć žrtvama. Viktimološke udruge u svijetu povezane su u Svj. društvo za viktimologiju i održavaju redovite svj. skupove. Značajna je uloga hrv. viktimologije u Domovinskom ratu i nakon njega. Osnivač i predsj. Hrv. viktimološkog (žrtvoslovnog) društva je Zvonimir Šeparović.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: