Vinodolski zakonik

Vinodolski zakonik, najstariji zakonski tekst na hrv. jeziku, kojim se uređuju odnosi između gradova slobodne općine Vinodola i Krčkih knezova. Dana 6. I. 1288. stanovnici Vinodola izabrali su među sobom predstavnike koji su najbolje poznavali “stare i iskušane zakone vinodolske” te su im povjerili zadaću pismenog uređenja zakona. Među najznačajnijim odredbama zakona su one o kneževim ovlastima, položaju crkve, te ustroju vinodolske općine i funkcijama njezinih službenika (satnika, grašćika, busovića, pristava, pudara i dr.). Po jedan primjerak prijepisa pohranjen je u svakom od sjedišta 9 vinodolskih općina: Novom, Ledenicama, Bribiru, Grižanama, Driveniku, Hreljinu, Bakru, Trsatu i Grobniku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: