Višeslav

Višeslav, Višeslavova krstionica
Višeslav, hrv. knez. Drži se da je V. prvi imenom poznat hrv. vladar (o. 800). Ime mu je uklesano na kamenoj krstionici koja se, prema predaji, nalazila u krstionici ninske stolnice; 1746. prenesena je u Veneciju, a 1942. vraćena Hrvatskoj. Prema natpisu, koji nije datiran, spominje se da je krstionicu dao izraditi svećenik Ivan u vrijeme vladanja kneza Višeslava. Uz ime kneza V. dio povjesničara povezuje proces pokrštavanja Hrvata.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: