vojska

vojska, naziv za kopneni dio oružanih snaga, a često i za sveukupne oružane snage.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: