Volta, Alessandro

Alessandro Volta
Volta, Alessandro, tal. fizičar (Como, Lombardija,18. II. 1745 – Como, 5. III. 1827). Prof. fizike u Comu, od 1779. u Paviji. Izradio je Elektrophor (1775), napravu koja proizvodi statični elektricitet. Poslije istražuje kemiju plinova i otkriva metan. Napravio je takozvani Voltin elektrostatički stup (1800) koji prethodi modernoj bateriji, a sastoji od izmjenično poredanih ploča bakra i cinka. God. 1897. po njemu je nazvana jedinica za napon (Volt).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: