Vos, Cornelis de

C. de Vos, Obiteljski portret
Vos, Cornelis de, flamanski slikar (Hulst, o. 1584 – Antwerpen, 9. V. 1651). Uz P. P. Rubensa i A. van Dycka, najznamenitiji flamanski portretist. Njegovi pojedinačni i skupni portreti ističu se vjerodostojno ostvarenim fizionomijama te raskošnim i potanko naslikanim kostimima i predmetima. Alegorijske i mitološke kompozicije te crkvene slike u granicama su osrednjosti.