Vrančić, Antun

Antun Vrančić
Vrančić, Antun, hrvatski humanist (Šibenik, 29. V. 1504 – Prešov, 15. VI. 1573). Školovao se u Padovi, Beču i Krakovu gdje postaje blizak kralju Ivanu Zapolji za kojega obavlja diplomatske misije u Europi i u Turskoj. Od 1549. u službi Habsburgovaca; biskup pečuški, nadbiskup ostrogonski, primas Ugarske i kardinal. Pomirljiv spram protestantizma, dopisivao se s E. Roterdamskim, Melanchthonom, N. Zrinskim i dr. Osim zbirke pjesama Otia (1542), njegova korespondencija, te više putopisa i životopisa obuhvaća 12 svezaka koje je objavila Mađarska akademija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: