Vrangel, Petar Nikolajevič

Petar Nikolajevič Vrangel
Vrangel, Petar Nikolajevič, baltički barun i rus. generalpotpukovnik (Zarasai, Litva, 27. VIII. 1878 – Bruxelles, 25. IV. 1928) U rus. građ. ratu 1918–20. vođa kontrarevoluc. snaga u juž. Rusiji, tzv. “vrangelovaca”.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: