Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert, korporacijska skupina nastala 1964. fuzijom Agfa (skraćeno od Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation) AG iz Leverkusena (Njemačka), osnovana 1867, i Gevaert Photo-Producten NV iz Mortsela (Belgija). Fuzijom su utemeljene dvije povezane kompanije, jedna njemačka (Agfa-Gevaert AG) i druga belgijska (Gevaert-Agfa NV, koja je 1971. postala Agfa-Gevaert NV). Poduzeće Bayer AG kupilo je (1981) kontrolni interes u ovoj skupini. Proizvodi fotografske filmove i opremu, audiovrpce, te sustave za fotokopiranje i umnožavanje.