vreteno

vreteno 1. Drveni štapić, zašiljen na oba kraja, na koji se namata nit pri ručnom predenju vune, lana ili konoplje. 2. Na strojevima za predenje dio koji nosi pređu; na alatnim strojevima, vratilo koje pokreće alat ili izrađevinu; na zapornim organima ili tijeskovima, vratilo s navojem koje pretvara kružno gibanje u pravocrtno.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: