Vršačke planine

Vršačke planine (također Vršački breg), pobrđe u Vojvodini, sjev. Srbija; obuhvaćaju 170 km2. Leže u jugoist. dijelu Banata. Pružaju se u smjeru Z–I od Vršca do rum. granice. Građene od kristaliničnih i eruptivnih stijena. Najviši Gudurički vrh, 641 m. Sjev. strana strmija i nepristupačnija. Prekrivene šumom. Turizam (lovišta). God. 1982. zaštićene kao park prirode. U podnožju grad Vršac.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: