vulkanizacija

vulkanizacija, proces prerade kaučuka u gumu zagrijavanjem sa sumporom, koji stvara mostove između molekula nezasićenih ugljikovodika. Svrha je postupka poboljšanje kaučukovih svojstava poput čvrstoće, elastičnosti i otpornosti na habanje. Postupak otkrio Charles Goodyear (1838), a naziv potječe od rim. boga vatre Vulkana.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: