W, w

W, w, slovo u nekim abecedama, npr. u njemačkoj, za zubnousneni frikativ [v].
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: