Wagner-Jauregg, Julius

Wagner-Jauregg, Julius, austr. neuropsihijatar (Wels, 7. III. 1857 – Beč, 27. IX. 1940). Sveuč. prof. u Grazu i Beču. Uveo liječenje endemijske gušavosti jodiranom soli. Umjetnim izazivanjem vrućice uštrcavanjem krvi malaričnih bolesnika uspješno je liječio progresivnu paralizu, zbog čega je 1927. nagrađen Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: