Waikato

Waikato, najdulja r. Novog Zelanda, u sred. dijelu Sjev. otoka, duga 425 km. Izvire na obroncima Mt. Ruapehu kao Tongariro (istoimeni NP). Nosi mnogo materijala (eruptiva) koji taloži u donjem dijelu toka. Osam hidroelektrana. Gl. luka Hamilton.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: