Waldseemüller, Martin

Waldseemüller, Martin, njem. kartograf (Radolfzell, o. 1470 – Saint-Dié, Francuska, 1518–21?). U djelu Uvod u opću kozmografiju (Cosmographiae universalis introductio, 1507) na karti tada poznatog svijeta (12 drvoreznih listova) prvi je put novootkrivene zemlje na Z nazvao Amerikom u čast pomorca i istraživača Ameriga Vespuccija. Autor prve tiskane pom. karte Carta marina navigatoria (1516); izradio i karte Carta itineraria Europae (1511) i Tabula moderna Bossniae, Serviae, Graeciae et Sclavoniae u izdanju Ptolemejeve Geografije (1513), na kojoj su prikazani dijelovi Hrvatske j od Save.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: