Wall Street

Wall Street, ulica u juž. dijelu Manhattana u New Yorku u kojoj su smještene najveće financ. institucije SAD-a: banke, burze (njujorška, američka), osiguravajuća društva, brokerske kuće, novčani zavodi. Zbog toga se tim imenom često simbolički označava financ. i investicijski sektor te financ. moć i financ. kapital SAD-a.