Wallace, Edgar

Wallace, Edgar, engl. književnik (Greenwich, London, 1. IV. 1875 – Hollywood, 10. II. 1932). Pisac detektivskih romana, praktički stvorio moderni triler. Pisao i putopise, humoreske, dramatizacije vlastitih djela. Objavio 175 knjiga. Važ. djela: Grimizni krug; Četvorica pravednika; Crveni as; Mrtve oči Londona; Detektivske priče; Potkazivač.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: