Wallach, Otto

Otto Wallach
Wallach, Otto, njemački kemičar (Königsberg, danas Kaliningrad, Rusija, 27. III. 1847 – Göttingen, 26. II. 1931). Doktorirao u Göttingenu. Sveučilišni profesor u Bonnu. Sustavno proučavao strukture i svojstva terpena, pinena, izoprena. Osim istraživanja u području farmakologije, bavio se i organskom kemijom, reakcijama azo-apojeva, iminoklorida, amidina. Za svoj rad na acikličkim spojevima dobio je Nobelovu nagradu za kemiju 1910.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: