Walpole, Robert

Walpole, Robert, britanski političar (Houghton Hall, 26. VIII. 1676 – London, 18. III. 1745). Pripadnik stranke vigovaca. Ministar rata (1708–10) i financija (1715–17). Prvi lord riznice i predsjednik vlade (1721–42). Može ga se držati prvim modernim britanskim predsjednikom vlade (zalagao se da u svojem djelovanju isključivo ovisi o parlamentu, a ne o kruni). U političkom djelovanju zauzimao se za izbjegavanje ratova i održavanje miroljubivih međudržavnih odnosa. Svojom promišljenom politikom znatno pridonio jačanju prekomorske trgovine i gospodarske moći Velike Britanije.