Webern, Anton Friedrich Wilhelm von

Anton Friedrich Wilhelm von Webern
Webern, Anton Friedrich Wilhelm von, austrijski skladatelj i dirigent (Beč, 3. XII. 1883 – Mittersill, Salzburg, 15. IX. 1945). Školovao se u Beču (A. Adler, A. Schönberg). Od 1908. do sredine 1920-ih skladao u slobodnome atonalnom stilu. Slijedila je slobodna primjena 12-tonskog sustava s pojednostavljenjem kontrapunktskoga strukturiranja s jedne, te porastom primjene tonskih nizova s druge strane. Kao dirigent prvoklasni interpret djela F. Schuberta, G. Mahlera i J. Brahmsa. U svojim je djelima ostavio primjere takozvane totalne organizacije tonskoga materijala. Skladao orkestralna, komorna i vokalna djela, popijevke, zborove, preradbe skladbi J. S. Bacha, F. Schuberta i A. Schönberga.