Wilson, James Harold

James Harold Wilson
Wilson, James Harold, britanski političar (Huddersfield, 11. III. 1916 – London, 24. V. 1995). Profesor ekonomije u Oxfordu. Direktor Odjela za ekonomiku i statistiku u Ministarstvu energetike 1943–44. Član Laburističke stranke, zastupnik u parlamentu od 1945. Državni tajnik za prekomorsku trgovinu 1945–47, ministar za trgovinu 1947–50. Predsjednik Laburističke stranke od 1963, predsjednik vlade 1964–70. i od 1974. do ostavke 1976.  Vođa oporbe 1970–74.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: