Wols

Wols, Žuta kompozicija, Berlin, Staatliche Museen
Wols (punim imenom i prezimenom Alfred Otto Wolfgang Schulze), njemački fotograf, slikar, grafičar i glazbenik (Berlin, 27. V. 1913 – Pariz, 1. IX. 1951). Studirao na Bauhausu. Od 1933. pretežito živio u Parizu. Do internacije 1939. bavio se fotografijom. Zatim počinje slikati akvarele, a od 1945. uglavnom ulja na platnu. Razvijao se od nadrealizma do apstrakcije snažne izražajnosti; jedan od začetnika → tašizma. Ilustrirao djela F. Kafke i J. P. Sartrea.