Wonder, Stevie

Stevie Wonder
Wonder, Stevie (pravim imenom i prezimenom Stevland Hardaway Morris), američki pjevač i skladatelj zabavne glazbe (Saginaw, 13. V. 1950). Slijep od rođenja, predan sudionik pokreta za ljudska prava Afroamerikanaca. Visoku izvođačku razinu posebno dokumentiraju You Are the Sunshine of My Life, I Just Called to Say I Love You i desetak ploča snimljenih od 1971. do 1991. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: