Woolley, Charles Leonard

Woolley, Charles Leonard, engl. arheolog (London, 17. IV. 1880 – London, 20. II. 1960). Istraživao arheol. lokalitete u Sudanu (Wadi Halfa), Egiptu (Tel-el-Amarna), Siriji (Karkemiš), Iraku (Ur) i Turskoj (Tel-Atchana). Otkrio geol. tragove velikog potopa koji je opustošio Mezopotamiju i koji se može držati uzorom za nastanak priče o općem potopu zapisane u Bibliji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: