Worcester

Worcester, grad u sred. dijelu sav. države Massachusetts, na SI SAD-a, na r. Blackstone; grad 178 000 st., aglomeracija Boston–Worcester–Lawrence 6 mil. st. Prom., trg., obrazovno, kult. i industr. središte; metaloprerađivačka, tekst., papirna, ind. el. aparata i preciznih instrumenata. Više sveučilišta, npr. College of the Holy Cross najstariji je rimokat. koledž u Novoj Engleskoj. Nekoliko muzeja, najstariji godišnji festival klas. glazbe u SAD-u (od 1858).