Wright, Georg Henrik von

Wright, Georg Henrik von, finski filozof i logičar (Helsinki, 14. VI. 1916 – Helsinki,
16. VI. 2003). Po precima škotskoga podrijetla (izgovara se: vrikt), pripadnik švedske manjine u Finskoj. Nasljednik Wittgensteina u Cambridgeu (1948–51), poslije profesor na Cornellu te ponovno u Helsinkiju. Jedan od vodećih suvremenih logičara, razvijao teoriju vjerojatnosti i modalnu logiku. U filozofiji, isprva nastavlja na Wittgensteinovu jezičnu, takozvanu analitičku filozofiju, poslije se usmjerava aksiologiji te filozofiji povijesti, dijelom obnavljajući i neka Spenglerova shvaćanja (Mit o napretku). Glavna djela: Logički problem indukcije; Ogled o deontičkoj logici i općoj teoriji čina; Objašnjenje i razumijevanje.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: